Návod na přežití

Volání (DER RUF)

 

Vychází ven do celého světa! Má vytvořit těsnější spojení mezi všemi stoupenci a čtenáři mých slov. Na mnoha místech semkla se „volná sdružení k pěstování myšlenek mých přednášek”, aby ve společné činnosti vnikala vždy hlouběji do pravd velkého stvoření, aby tím také správně poznávala vůli Stvořitele.

I když také radostně zdravím tato sdružení, tak je přece nemohu vést, nemohu se také do nich zapojit; neboť takovéto snahy vytváří nakonec vždy vázanost pro toho, kolem koho se seskupují. Závazky tak mnohého druhu, ať už také jen morální skrze příspěvky členů. Něco takového dělat nemohu.

Musím být a zůstat volným v tom, co mám říci!

Ve všech mých promluvách a rozhodnutích. Nesmím při tom brát ohled na přání jednotlivců nebo také celých skupin, k čemuž by došlo, kdybych tím byl vázán. Také, kdybych v tom chtěl vidět obchodní výhody. Obojí nesmí být pro mne a mé spisy hozeno na misku vah. Avšak přesto bych při tom nechtěl padnout do nedůslednosti a promeškat možnost poskytnout KAŽDÉMU příležitost.

Proto nabízím, avšak nezískávám!

Setrvávám vždy u pravidla: Kdo pro sebe v mých slovech nic nenachází, pro toho nejsou řečena. Nemají mu být také nikdy vnucována.

Budu proto se svými slovy přítelem každého člověka a nepřítelem jeho chyb, protože nemohu kvůli němu nic škrtnout.

Protože se tedy nemohu vázat na spolky, přestože znám přínosný účinek z toho pro tak mnohé jednotlivce, vytvořil jsem ze své nutné osamělosti „Volání“ jako prostředníka mezi všemi čtenáři a spolky, které dostanou příležitost si v něm vzájemně  vyměňovat svá oznámení a přání. Pro tyto účely bude vždy připraven bezplatný prostor.

Nechť „Volání“ správně probudí mnoho duší, nechť všem vážně hledajícím přinese osvícení a tím mír a pokrok!

Návštěvy

Dnes:86
Včera:119

Právě přítomno
1
online

Celkem členů

97 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat