Návod na přežití

 

Osada míru na Moravě

 

 

napsal: Pavel Krajíček 

 

Osadu míru na Moravě chci učinit „útočištěm míru a pokoje“ „pramenem duchovní síly“ pro všechny, kteří o to vážně usilují. 

 

Představte si místo, kde žijí pouze normální lidé, kteří vystoupili z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů. Podvolujíce se hlasu svého svědomí kladu (zatím duchovně) základní kámen pro Osadu vzhůru usilujících lidí s cílem být jim štítem před nebezpečnými fanatiky rozumáři a materialisty, kteří zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Blíží se doba, kdy se ti, kteří zůstanou zachování, trpkým prožitím probudí a poté už nikdy nebude moci nebezpečný rozumář a materialista se dostat k moci. Osada míru na Moravě bude základním kamenem k dění, které bylo již dříve předurčeno jako poslání Moravy:

V budoucnosti nastane toto: Tento lid přijme z východu i ze západu všechny, kteří zůstanou a vyvstane národ jako nový celek s těmi, kteří k němu přijdou a tak vznikne nové jméno a starého víc nebude. Tak ani „Morava“ nezůstane a přece bude existovat, protože bude působit mezi ostatními jako semeno, které ruka Věčného zasela do okrsku země, mezi lidi a vzejde a přinese desetinásobnou úrodu.

 (z článku Morava)

-- 

Osada míru na Moravě bude ústředním bodem v těžkých očistných časech Země. Bude poskytovat útočiště lidem dobré vůle a těm, kteří se v poznání obrátí v pokoře ke svému Pánu. Nebudeme tedy chodit za jinými a přemlouvat je, aby se stali lidmi. Budeme stát na svém místě, daleko všem viditelní a necháme pokorné lidi přijít k nám. 

S ohledem na to, že lidské domněnky ještě nikdy nebyly v souladu se skutečným děním ze Světla, což potvrdil i Abdrushin v Poselství, lze očekávat, že tomu bude podobně i nyní při Osadě míru na Moravě.
 
Bude to podobně jako u Poselství Grálu. Je-li v člověku touha po Pravdě, tak je duchovním vedením tak veden, že na toto Poselství narazí. Podobně s Osadou na Moravě, která byla už předpovězená v době Abdrushina jeho nejbližšími lidmi viz článek: Morava. Také toto bude tak, že do Osady namnoze v tichosti budou svým vedením přivedení ti, kteří jsou toho hodní, zatímco se v okolním dění bude hroutit falešná rozumová stavba materialistů.
 
Pokud máte zájem na spolupráci můžete se přidat. V první řadě je samozřejmě zapotřebí zakoupit pozemek. Pokud by se našel nějaký štědrý sponzor, který by chtěl Osadu dát do pohybu, tak bude vítán a může nás zde na webu kontaktovat. Od duchovního vedení jsem už dostal vzkaz, že mi velké peníze přijdou. Otázka je kdy.
 

***

 Nemá proto práce povolaných ve službách Svatého Grálu pozůstávat v opravování starých dosavadních chyb tohoto lidstva. Ne, všechno jejich jednání, myšlení a cítění musí vést již od základů k nové výstavbě! Jen ponechte, ať se všechno staré klidně zřítí. Podle vůle Boží nemá být nic zlepšováno a měněno, nýbrž všechno musí nově vzniknout!

Abdrushin

-

Není nic velikého v celém světě, když to současně také nevede k Bohu a když to v díku nevzniklo k jeho cti. Jedině v tom je velikost a trvání! Všechno ostatní propadlo marné pomíjejícnosti již při svém vzniku. 

Abdrushin

 

 

Diskutovat tuto položku ve fóru (3 odpovědí).

Návštěvy

Dnes:37
Včera:132

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

97 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat