Návod na přežití

Bojovníci Pravdy

Více
27. čvc 2019 06:12 #107 napsal Pavel Krajíček
Stejně je to ale bída, alespoň mezi muži. V podstatě já nemám ani z čeho vybírat (jako na funkce, moderátory apod. hlavně na náš nový web). Za celou dobu co běží naše weby a začalo to už v roce 2011 se nijak neprojevují. Čteme u pana Nedomanského:

"Pravý muž je proto ochoten hájit hodnoty svědomí do všech důsledků. Láska ho posiluje a dává mu netušenou sílu vytrvat a hlouběji poznat smysl všech zákonitých dění. Nitro bojovníka za pravdu hoří žárem lásky tak mocně, že všechno pozemsky pomíjivé se v něm ztrácí a on se cítí neodolatelně přitahován být nositelem a strážcem vůle zákonů, vykonavatelem spravedlnosti ne­bo průkopníkem - uskutečňovatelem zákonitého pořádku pro lepší příští lidství." (celé znění)

Doba poskytuje perfektní nástroj k oslovení mnoha lidí, internet. Kde jsou ti bojovníci Pravdy? Já snad vidím jen jednoho, který se mezi námi angažuje a to je pan Pružina, který alespoň na webu MyČeši a na Facebooku se snaží. Co dělají ostatní? Vždyť to přece ani jinak nejde, jestliže máte lásku k Pravdě. Samo vás to tlačí k tomu. Tak kde jsou ti bojovníci Ducha? Co dělají? Chodí do práce, jezdí na dovolenky, starají se o rodiny, plní si pozemská přání? To jsou ale vše pozemské tretky, já je všechny zrušil, kvůli Pravdě. Může mi někdo říci z čeho mám vybírat? Ono sice je možná pár solistů, ti ale od nás odpadli ve svém sobectví a závisti a kutí si sami něco.

Abdrushin píše: "Jděte, zvěstujte a vykládejte moje Slovo ve Světle Pravdy, aby království Boží přišlo na zem!" Každý kdo hoří láskou k Pravdě, nemusí být dvakráte pobízen! Ukažte mi prosím, kde vidíte tyto bojovníky, kteří zvěstují a vykládají Slovo?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. čvc 2019 09:06 #108 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Bojovníci Pravdy
Víte jak já už delší dobu přemýšlím nad tím, jak to bude nebo jak ty jednotlivé události o kterých víme, jak je časově uspořádat. Jak jsem si nevěděl spojit svou činnost s politikou nebo osadou nebo s tím, že mám příslib velkých peněz.

Jednou jsem myslel, že snad pojedu v budoucnu do Prahy dělat politiku jindy, že na Moravě založíme Osadu. Tak nějak se mi to v posledních dnech nově uspořádalo a zároveň mě to i potěšilo. Vlastně s tím, jak by snad příští rok mělo dojít k něčem snad urychlenému dění k čemuž vznikl i tento web i ty aspekty na nebi a s tím co Lazarev předpovídá ve videu o roku 2020, se mi to nyní skládá.

A v podstatě tam mám nyní zahrnuto vše, představte si situaci:

Začne se vše urychlovat. Nepřijde hned konce, ale prostě několik let to bude urychlené tak, že vše bude na hraně i lidé budou umírat rychle při svých přešlapech, takže se mnozí začnou zajímat, co že se to děje. Toto může trvat několik let. Mezi tím se my staneme známí mezi lidmi. Protože je logické s ohledem na vzkaz, který jsem dostal od duchovního vedení, že aby mi lidé sami řekli, ať je vedu, tak se prvně musím nějak stát známým, jinak k tomu nemůže dojít. Tady zároveň s tím, jak zesílené záření bude zlo ničit, tak zároveň bude dobré chtění vyzdvihovat, ta síla posílí vše, ne jen zlo. Na to jsme moc nemysleli.

Takže během několik let to může vypadat takto, velký zmatek, lidé trpí, je draho, vše se hroutí, je to na hraně, zpětné působení funguje téměř hned a do toho mi přijdou velké peníze, jak mám zaslíbeno od duchovního vedení a zároveň se stáváme známi, když budeme vysvětlovat ono dění trpícím... zároveň budeme pod ochranou Světla a kdo nás bude chtít utiskovat, tak bude hned poznamenán, jak píše Abdrushin.

Stav bude neudržitelný a bude hrozit totální zhroucení a do toho nás lidé osloví, ať je vedeme, když se prokážeme jako vědoucí a že jsme očividně pod ochranou Světla. Mohou se k těmto lidem přidat i nějaké významnější osoby (hejtmani, starostové z Moravy), kteří už to také budou vzdávat a dají nám k dispozici prostor, velký prostor, pozemek a začne výstavba... i chrámu. V podstatě by se takto splnilo vše co jsem plánoval a chtěl. Rozumějte, já to tehdy nevěděl logicky uspořádat. Protože pokud by se vše zhroutilo, tak by mi peníze byly na nic. Prostě musí to být strašné, ale stále ještě musí společnost fungovat, ale bude totálně zoufalá, že nakonec dá prostor nám. Tedy alespoň podstatná část. Ta druhá, která nebude chtít poslouchat bude ve zpětném působení ihned potrestaná, jak mi také bylo ukázáno v duchovních obrazech.
Píše přece Abdrushin: "Uprostřed zoufalství začnou však pomocníci ve službě Grálu plnit svou úlohu! Nastane veliká výstavba."

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. čvc 2019 09:25 #109 napsal Tomáš Stodůlka
Odpověď od Tomáš Stodůlka na téma Bojovníci Pravdy
Ono se to vlastně už děje. Postupně sleduju i lidi v práci, jak jsou na svých vyšších postech bezradní. Zrobotizovaný dav. A když jim řeknete veselte se trochu, nebo tak něco, nebo Jak se máte atp...ješte se urazí a pomlovuají.

Ale asi v tom potřebují a musí být ještě dlouho, než dosáhnou na dno a zjistí, že peníze nejdou sníst a ani vypít. Že jejich pověst a nabiflované vědomosti mezi soběrovnými neznamenjí vůbec nic.

Ano, lidi se budou ptát. Je potřeba pak hledat jaký k tomu budou mít důvod.

Někdy když slyším větu: "Co jsem komu udělal/a?" Tak někdy odpovím... no tak si vzpomeň přece.....

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. čvc 2019 13:35 - 27. čvc 2019 14:25 #110 napsal Oldřich Pružina
Odpověď od Oldřich Pružina na téma Bojovníci Pravdy
INFO-VÁLKA A INFO-BOJOVNÍCI /Jednotka 2020?/

Je fakt, že nikdo z nás neví, jak celý děj očisty proběhne konkrétně v případě česko-moravských zemí. Souhlasím s předchozím názorem /p.Krajíček/,že tak nějak obecně by to asi mohlo vypadat. Ale co se děje zatím, v této době? Pravdu mají ti odborníci na vojenství, kteří říkají, jak velikou úlohu v každém boji mají informace. A co vidíme dnes kolem sebe? Slouhové temna, ovládající v podstatě všechna velká i malá média, se vší silou tlučou lidem do hlav i srdcí jednu velkou lež za druhou za tím účelem, aby se nemohli dozvědět Pravdu.
A co je tedy úkolem bojovníků za Pravdu v této době? Samozřejmě krom všeobecné přípravy na obranu země před hmotnými následky těchto zpustlých kolaborantů připravujících zničení naší vlasti, je to nutnost boje v informační obraně. Každá skutečná armáda má dnes svou tzv. info-jednotku, která analyzuje informace od protivníka a realizuje informační protiútok.
A to je potřeba i v boji za Pravdu. Každý takový vlastenec, který dělá stejnou činnost, jako ti v armádách, je vlastně takovým info-bojovníkem, info-vojákem.
A to je to, čeho je dnes velmi třeba, protože síla info-lží druhé strany je ohromná, a žoldáci temna jsou vybaveni velkými prostředky a nepřeberným množstvím peněz na svou podvratnou činnost.
Proto je třeba se jim postavit, mobilizovat své síly, šířit Pravdu a usvědčovat každou lež, kterou začnou šířit mezi ty lidi, kteří zatím nemají přístup k jiným informacím, než nepravdivým.
Je třeba, aby info-vojáků přibývalo, aby obrana mohla být stále účinnější, a aby stále více lidí mohlo prokouknout lži všech tzv. "mediálních hvězd". Oni stále přitvrzují, vedou info-válku nesmiřitelně, a stále nevybíraněji, a o to musí být také stále silnější i obrana.
V tom nám Světlo, prosíme, pomáhej.
Poděkovali: Marek Antal, Zdeněk Hrubý

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. lis 2019 23:49 #308 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Bojovníci Pravdy
Vezměte si, že jsme tady od roku 2011. Byly zpočátku diskuze na webu  poselstvi-gralu.cz/ později na pravelidstvi.cz/ . Nikdo z těch známějších stoupenců Grálu se k nám nepřidal. Dokonce jsem některé i pozval (např. Soldána a další) odmítli se registrovat. Mnozí mě potají pomlouvali a štvali proti mně např. Juraj Sitár, který o mně jedné paní (možná i více lidem) říkal, že jsem jí v minulosti ublížil a že jí zase ublížím. Samotná ona paní mi řekla, že neví proč jí to vůbec říkal, že asi ji chtěl odradit ode mne. A mnoho dalších čtenářů PG na Facebooku mě pomlouvalo a pomlouvá.

Soldán, když jsem se ho ptal proč mlčí k cenzuře PG, když tedy je jasnovidný a musí o tomto zločinu vědět, tak mi něco žvatlal, že z úcty ke Slovu se k tomu nebude vyjadřovat. Tak jsem mu řekl své a hned se egoušek urazil a že si mě maže z kontaktu a že jsem člověk se kterým on nechce mít nic společného. Prašivý zbabělý pes. Kdyby mluvil, tak by přišel o kšefty z Hnutí Grálu (přednášky, léčení apod.). V životě nevstoupí na novou půdu Osady míru na Moravě, osobně takové prašivé psy vyženu s karabáčem v ruce.

Takže všichni ti známější se mě od začátku stranili... a proč tedy Imanuel nyní poslal svou fotografii se svým vlastnoručním podpisem mně a ne jim? Viz článek pravelidstvi.cz/ind...album-abdrushin

A to je jen předvoj. Ta fotografie byla zatím v první řadě pro naše věrné, aby nezakolísali a vydrželi ještě. Ty hmatatelnější důkazy budou následovat a ty budou už nepříjemné pro onu pokryteckou a vyčůranou lůzu, která se vydává za stoupence PG.

Nepřidali se, protože každý to chce vědět lépe, každý chce hrát první housle. A tak ve své pýše nepoznali a nepoznají kdo bude hrát první housle z příkazu Páně. A až to začne, tak dojdou k poznání, ale bude pro ně už pozdě, budou stát opuštění a sami...


Žalm 118:22
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:83
Včera:170
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
2 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat