Návod na přežití

Co je Poselství Grálu?

Více
28. čvc 2019 11:37 #111 napsal Profil webu
Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu . První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
Užitečné odkazy:
Poděkovali: Jana Vítková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. úno 2020 08:52 #468 napsal Pavel Krajíček
Poselství Grálu od Abdrushina by se dalo shrnout do jedné věty. Hlavní myšlenka Poselství je: "Udržujte krb svého myšlení a cítění v čistotě, tím založíte mír a budete šťastní". Proč je tedy ona kniha tak obsáhla, když hlavní myšlenka je v jedné větě? Protože kdyby lidem kdokoli zvěstoval tuto jedinou jednoduchou větu, tak kdo z lidí by ji bral vážně? Chápete? Ta obsáhla kniha ve které je vědění bez mezer je tím zároveň "občanským průkazem" autora. Vizitkou, která říká kdo onu knihu napsal, protože žáden člověk nemůže mít bezmezerný přehled o celém stvoření a dokonce až nad stvoření.

A nyní uvažujte, máme tady čisté učení, které vychovává ušlechtilé lidi, když nabádá k čistotě myšlení a cítění a tím i jednání a přesto někteří naši politici upřednostňují islám. To vám přece jasně říká, jak na tom dotyční jsou, že jsou velice zaostalí a na nízké duchovní úrovní. Není-li to dokonce zlé vypočítavé jednání. A to nemluvě přímo o těch, kteří útočí na Poselství Grálu skrz nenávist. Tam nejde vůbec nic napadnout v tomto Poselství na rozdíl od jiných zvrhlých nauk a ideologií a přesto havěť na toto čisté učení útočí. Je to ale přirozené, protože havěť nenávidí Pravdu a snaží se ji napadat a špinit, jak jen může. Tím se každý otevřeně označuje před druhými. Vždyť přece i nevěřící člověk, který je slušného založení v tom musí vidět, kde je zlo a kde dobro. Když namísto čistoty a ušlechtilosti se podporují zvrhlosti a na čistotu se plive.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. dub 2020 16:59 #709 napsal Pavel Krajíček
Vedl jsem nyní rozhovor s panem Peroutkou ohledně dat sepsání jednotlivých přednášek. A protože by to mohlo mnohé zajímat, tak to zde zkopíruji, ptal jsem se:


V přednášce Velikonoce 1928 je věta: "Ztraceni jsou lidé, kteří čekali na katastrofy, aby teprve v tom poznali Pravdu mého Slova!" a přitom první přednáška z Poselství Grálu nebo úvod má datum rok 1931 (podle Kováře). A vlastně těch přednášek z před roku 1931 je tam více v tom sborníku.  

"Přednáška K doprovodu (Úvod) vyšla již v tzv. malém (fialovém) vydání v roce 1926. Abdrushin psal přednášky od r. 1923, takže odkazuje na to, co již do té doby napsal a co bylo předpovězeno...
Kovář má spoustu věcí špatně... "


Takže 1926 už vyšla první kniha. To malé vydání. A co to malé vydání obsahovalo zhruba?

"Asi 40 přednášek. Ve Velkém vydání z r. 1931 žádné datum není."

A to malé vydání bylo i přeloženo do češtiny? Nebo Kovář ty přednášky průběžně překládal, jak vycházely jednotlivě?

"Pokud vím, tak ne... Něco překládal i z časopisů, ale knižně vyšlo až velké vydání v r. 1932."

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Chodíte volit? I podle volby lze poznat váš duchovní stav

  Chodíte volit?   I podle vaší volby lze poznat váš duchovní stav       napsal: Pavel Krajíček     Mnoho lidí posuzuje různé situace strnule, podle zažitých zvyklosti a názorů. Například obecně rozšířen...

Osada míru na Moravě

  Osada míru na Moravě     napsal: Pavel Krajíček    Osadu míru na Moravě chci učinit „útočištěm míru a pokoje“ a „pramenem duchovní síly“ pro všechny, kteří o to vážně usilují.    Představte si místo, kde ž...

Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu?

  Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu od Abdrushina?   Tak zpozorněte, jste v nebezpečí!       napsal: Pavel Krajíček     Je poměrně dost lidí, kteří znají Abdrushinovo Poselství Grálu a mají je i ...

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?     napsal: Pavel Krajíček Před nedávnem vyšel článek s názvem Apokalyptické řeči nejsou na místě, říká plzeňský biskup v němž "Plzeňský biskup Tomáš Holub Právu řekl, že v...

Proč není ješitnost jako diagnóza?

  Proč není ješitnost jako diagnóza?       napsal: Pavel Krajíček       Dlouho mi nebylo jasné, proč rozumáři nejsou schopni pojmenovat mnohé situace správným jménem. Proč tzv. odborníci, různí doktoři, p...

Zjevení Janovo

ZJEVENÍ JANOVO   Volání z Prastvoření určené k záchraně těch, kdo se mu neuzavřou svojí svéhlavostí a domýšlivou ješitností.     (Poznámka Pavla Krajíčka: Zde přijaté Zjevení Janovo skrz povolané lidí z blíz...

Skutečné příčiny nenávisti k Rusku

  Skutečné příčiny nenávisti k Rusku       napsal: Pavel Krajíček       Vysvětlíme si proč v nynější době sílí v lidech nenávist a proč zrovna proti Rusku. Napřed pár slov od Abdrushina:   "...Všude p...

Nemoc

Nemoc    Hermann Wenng   Metla lidstva! Nemocí přibývá, a pokud můžeme věřit zprávám a novinám, nemoci neslábnou navzdory tolik pokročilým zdravotnickým opatřením a dovednostem lékařů, kteří přes svoje pokroči...

Co je to duchovní smrt?

  Co je to duchovní smrt?     napsal: Pavel Krajíček     Protože se blíží závěrečné očistné dění a roztřídění všech lidí, tak se dotknu i toho tématu, které tím získává na aktuálnosti. Duchovní smrt, rozkla...

Odmítli spolupráci s MyČeši

​ Odmítli spolupráci s MyČeši      napsal: Pavel Krajíček   Tento článek pojednává o nové české sociální sítí MyČeši: mycesi.cz. Původní originál článek je zde: mycesi.cz/odmitli-spolupraci-s-mycesi Vzhledem ...

Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

  Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní         napsal: Pavel Krajíček       Vícekráte jsem už upozorňoval, že stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní, samozřejmě se tomu smějí a nebero...

Návštěvy

Dnes:82
Včera:119

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

97 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat