Návod na přežití

Ako že

Více
21. úno 2021 23:20 - 24. úno 2021 22:26 #1572 napsal Pavol Štrba
Ako že vytvořeno Pavol Štrba
Pamätáte? Keď sme boli deti, hrávali sme sa na ako že. K tejto hre sme takmer nič nepotrebovali, postačovala naša predstavivosť. Namiesto meča stačil drevený prútik, pištoľ bol dopredu namierený ukazovák s palcom nahor. Hrali sme sa ako že na zlodejov a policajtov, alebo na indiánov a kovbojov, na Sandokana, Šimona a Matúša, kozmonautov, hasičov,… Dospievame a popri tom opúšťame detské nazeranie na svet, skúšame sa popasovať so skutočným životom, ktorý nás pretvára. Z detí, ktoré chcú meniť svet, aj keď “len” v predstavách, snoch a túžbach, sa stávajú dospelí majúci na práci “dôležitejšie“ veci ako snívanie a hranie sa na ako že.

Buďte ako deti, píše sa v Biblii. Čo tým autor výroku myslel pravdepodobne nechápeme a nie je to ani predmetom tejto témy. Len si chcem požičať know-how z našich detských hier. Budem ako dieťa, presnejšie budem si ako dieťa predstavovať a hrať sa na ako že. Teda aby som bol celkom presný, už som sa tak zahral, sám so sebou. Predstavoval som si ako že krajší svet, v ktorom by sa žilo lepšie a v ktorom by sme boli šťastnejší.

Skúste to aj Vy! Vytvorte si najkrajší obraz o tom, ako môžeme spolunažívať spravodlivo, v pokoji, mieri, prosperite, v tvorivých a zmysluplných činnostiach. V mojich predstavách som si vysníval ako že žijem v spoločenskom zriadení, v ktorom je rozhodovanie o verejných otázkach založené na nepretržitom on-line referende s možnosťou založenia nových tém, s možnosťou neustáleho hlasovania a aj s možnosťou zmeny môjho hlasu, pre prípad že sa už nestotožňujem s názorom vyjadreným v predošlom hlasovaní. Obyvatelia majú rôznu váhu hlasov, hlavne podľa ich morálneho nastavenia, ale aj podľa odbornosti, vzdelania a skúsenosti súvisiacich s konkrétnym hlasovaním. Tiež majú právo za určitých podmienok nechať sa zastupovať v hlasovaní. Systém je otvorený, každý môže nepretržite kontrolovať svoje hlasovania ale aj hlasovania svojich spoluobčanov. Tiež má každý právo na konkrétnu tému registrovane nehlasovať. Mal som predstavu rozsiahleho súboru pravidiel samospravovania, ktorého detaily presahujú priestor jedného blogu. Politici v ňom nie sú, máme len vykonávateľov rozhodnutí, na ktorých sme sa väčšinovo zhodli.

Neskôr som podrobil moje predstavy o spoločenskom zriadení skúškam. Vystavoval som ho rizikám zneužitia presadzovania si vôle jednotlivca alebo skupiny. Snažil som sa zareagovať na každú slabinu systému, na ako že útok a možné zneužitie som hľadal primeraný spôsob vylepšenia, vhodnú obranu. Moje úvahy sa časom ustálili na nekonečný kolotoč útokov a obrany, akcie a reakcie, na ustavičný pomyselný boj medzi tými, ktorí to myslia a chcú dobre, a tými ktorým ide o osobný prospech a moc. Uvedomil som si, že sa ku konečnému cieľu nepribližujem, že každý systém alebo každé pravidlo sa dá obísť, a že v reálnom živote ho obchádzajú práve tí, ktorým to má byť znemožnené, a ktorí parazitujú na ostatných. Častokrát si tieto pravidlá sami nastavujú a zavádzajú. Pochopil som, že nejestvuje žiaden systém verejnej správy, ktorý by zaručoval spravodlivé spolunažívanie, že zavedením pravidiel prevahu zlovôle v najlepšom prípade len obmedzíme alebo zmiernime jej dopad, a že pomyselný boj medzi dobrom a zlom, medzi dobrými a zlými, pravidlami neodstránime. Zlo v akejkoľvek podobe sa vždy bude snažiť prejaviť, či už chcením, myšlienkami alebo činmi.

Deti dosahujú svoje priania najjednoduchšími cestami, my si z nejakého dôvodu veci komplikujeme. Ako teda priamo posunúť našu spoločnosť na vyšší stupeň, ako ju urobiť lepšou? Zrejme žiadne pravidlá, žiadne zákony, žiadne zriadenia nás ľudí neposunú želaným smerom a nie sú k tomuto účelu ani potrebné. Ak sa chceme pozdvihnúť, ak chceme zmenu k lepšiemu, musíme ju jednoducho začať robiť. Možno práve takto by to urobilo dieťa, siahlo by po najjednoduchšom a najúčinnejšom riešení. Začal som robiť zmenu, už nie len ako že. Robím v prvom rade človeka pevne stojaceho v dobrej vôli a v dobrom chcení sám zo seba. Snažím sa žiť podľa princípu dobra, podľa starého príslovia, čo zaseješ, to budeš žať. Už takto robím zrejme viac ako väčšina z nás. Pôsobím na okolie dobrou vôľou, dobrými myšlienkami, dobrým slovom aj činmi. Možno raz v tomto umení prídem tak ďaleko, že sa stanem inšpiráciou pre niekoho konkrétneho z môjho okolia. Kiež by som mojim vlastným príkladom, ako sa dá a má žiť, nadchol niekoho iného, a kiež by si túto osobu všimol opäť niekto ďalší, kiež by nás bolo viac. Možno práve takto urobíme pre nás samých a pre našu spoločnosť viac ako šíky špičkových zákonodarcov a vládnych úradníkov. Možno som v určitých smeroch stále ako dieťa, na ako že lepšiu spoločnosť sa však už nehrám, tvorím ju svojim vlastným žitím ako najlepšie viem.
Poděkovali: Zdeněk Hrubý

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. úno 2021 23:34 - 22. úno 2021 00:03 #1573 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Ako že
K tomu společenskému uspořádání, tam není zapotřebí něco hledat nebo vymýšlet něco nového. Správně to má být tak, jak je to nahoře v duchovní sféře. Z lidské pohledu jde v jistém smyslu o diktaturu. Správně řečeno o panovníka, který má ve všem poslední slovo, je i nejvyšším soudcem ve věcech sporů apod.

Samozřejmě lidé si mohou zavést mezi sebou hlasování apod., ale poslední slovo má vždy panovník dané oblastí. Panovníkem, vládcem je samozřejmě vždy duchovně nejzralejší člověk a ostatní normální lidé ho nikdy nevnímají jako tyrana, ale naopak jako spravedlivého a moudrého vladaře. Podotýkám jen normální lidé a takoví dnes na zemi až na výjimky nejsou.

Zákony a pravidla určitě budou. Takovou ústavou ze které budou vycházet nějaká jednoduchá pravidla bude Desatero přikázání .

Lidé (ti v dnešním stavu) se sami dobrovolně nevřadí do zákonů stvoření. Proto se zákony budou stále rychleji uzavírat a urychlovat (skrz záření Boží vůle) až budou lidé mnohdy i bezprostředně sklízet co zaseli. Čili budou donucení se vřadit do zákonů stvoření nebo zahynou.

K tomu buďte jako děti tam význam je jednoduchý. Znamená to přijímat, prožívat vše prostě a jednoduše bez chorobného hloubání. Teprve tímto správným postupem duch správně vyhodnotí situaci a také správně pak reaguje. Dnes duch u lidí nemůže v podstatě uzrávat, protože je spoután domýšlivým rozumem, kterým se lidé sami nechali zotročit.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. úno 2021 22:23 - 24. úno 2021 22:28 #1581 napsal Pavol Štrba
Odpověď od Pavol Štrba na téma Ako že
S tým čo uvádzate sa aj ja stotožňujem. Môj príspevok má za cieľ osloviť čitateľa, ktorý Posolstvo zatiaľ nepozná, má vyvolať jeho záujem, pritiahnuť jeho pozornosť. Preto som to napísal jednoducho, všeobecne a v neuzavrenej forme. Domnievam sa, že tento môj príspevok má aj tu svoje miesto. Možno máte aj Vy podobnú skúsenosť, keď sa snažíte pomôcť druhým v ich napredovaní, vtedy je obyčajne najlepšie začať jednoducho.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Komunistické ideje a shniloši

  Komunistické ideje a shniloši       napsal: Pavel Krajíček     Dlouho, velmi dlouho jsem nechápal, jak může člověk být čtenářem Poselství Grálu a zároveň celý život členem komunistické strany (a platit j...

​Jak je možné, že duchovní lidé musejí prožívat negativní...

​Jak je možné, že duchovní lidé musejí prožívat negativní globální dění, karmu, která patří fanatikům rozumářům a materialistům?     napsal: Pavel Krajíček  Je mnoho lidí, kteří se snaží žít duchovně tedy po...

Jak rozlišit pravou lásku od zamilovanosti?

  Jak rozlišit pravou lásku od zamilovanosti?       napsal: Pavel Krajíček     Článek je určen těm, kteří jsou v nitru ještě poněkud živí a chtějí prožít pravou lásku. Jak mnozí vědí, tak máme dvojí vnímán...

Víte co by se stalo, kdyby nějaký národ v Evropě přijal dnes Poselství Grálu?

  Víte co by se stalo, kdyby nějaký národ v Evropě přijal dnes Poselství Grálu?   Ostatní státy by jej napadly!       napsal: Pavel Krajíček     Vidíte co se dnes děje např. v Bělorusku? Bělorusko má al...

Pilát na prahu osudu

Pilát na prahu osudu       Vo vatikánskych archívoch v Ríme sa medzi starými rukopismi našiel úradný protokol miestodržiteľa Judska Piláta Pontského „Acta Pilati“, ktorý nám môže napomôcť pri hľadaní odpovede....

Chodíte volit? I podle volby lze poznat váš duchovní stav

  Chodíte volit?   I podle vaší volby lze poznat váš duchovní stav       napsal: Pavel Krajíček     Mnoho lidí posuzuje různé situace strnule, podle zažitých zvyklosti a názorů. Například obecně rozšířen...

Osada míru na Moravě

  Osada míru na Moravě     napsal: Pavel Krajíček    Osadu míru na Moravě chci učinit „útočištěm míru a pokoje“ a „pramenem duchovní síly“ pro všechny, kteří o to vážně usilují.    Představte si místo, kde ž...

Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu?

  Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu od Abdrushina?   Tak zpozorněte, jste v nebezpečí!       napsal: Pavel Krajíček     Je poměrně dost lidí, kteří znají Abdrushinovo Poselství Grálu a mají je i ...

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?     napsal: Pavel Krajíček Před nedávnem vyšel článek s názvem Apokalyptické řeči nejsou na místě, říká plzeňský biskup v němž "Plzeňský biskup Tomáš Holub Právu řekl, že v...

Proč není ješitnost jako diagnóza?

  Proč není ješitnost jako diagnóza?       napsal: Pavel Krajíček       Dlouho mi nebylo jasné, proč rozumáři nejsou schopni pojmenovat mnohé situace správným jménem. Proč tzv. odborníci, různí doktoři, p...

Zjevení Janovo

ZJEVENÍ JANOVO   Volání z Prastvoření určené k záchraně těch, kdo se mu neuzavřou svojí svéhlavostí a domýšlivou ješitností.     (Poznámka Pavla Krajíčka: Zde přijaté Zjevení Janovo skrz povolané lidí z blíz...

Návštěvy

Dnes:6
Včera:131
Právě přítomno
4
online

Celkem členů

113 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
3 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat